De Vreedzame School principe #5: iedereen draagt bij

De Vreedzame School principe #5: iedereen draagt bij

We schreven eerder over De Vreedzame School en Vreedzame Wijk en waar dit concept vandaan komt. In een serie artikelen bespreken we de pedagogische principes van De Vreedzame School en daarmee De Vreedzame Wijk.

IEDEREEN DRAAGT BIJ

Binnen het programma van De Vreedzame School leren kinderen en jongeren hun eigen stem te gebruiken voor het grotere geheel. Ze worden onderdeel van de gemeenschap. Daarom wordt van iedereen verwacht dat ze hun steentje bijdragen aan het algemene belang. Zo leren ze verantwoordelijkheid te nemen en zien ze dat ze serieus genomen worden door hun bijdrage.

Het is belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om op school en in de wijk te oefenen met meebeslissen over dingen die zij belangrijk vinden. Zo leren zij verantwoordelijk te zijn en zien welke invloed zij hebben op hun eigen omgeving. Dit bereidt hen voor op de samenleving en een actief en betrokken burgerschap.

EIGENAARSCHAP

Maar hoe kunnen ze hiermee oefenen? Dat kan bijvoorbeeld door de kinderen uit de klas samen te laten bedenken welke taken bijdragen aan een mooie, opgeruimde en fijne klas. Doordat ze dit samen doen zien zij het als bepaalde verantwoordelijkheden die bijdragen aan het grotere goed. Dit creëert eigenaarschap en werkt beter dan wanneer ze een taak toegedeeld krijgen.

COMMISSIES

Om verantwoordelijkheid en betrokkenheid verder te stimuleren kunnen er binnen de klas en binnen de school verschillende commissies worden opgericht. Binnen deze commissies dragen kinderen, vanuit hun eigen talenten en kwaliteiten, bij aan een bepaald doel. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of het schoolfeest. Ook leren ze op deze manier hun medescholieren te vertegenwoordigen en kunnen zo alvast oefenen voor later.

DEMOCRATISCHE OPVOEDING

Binnen dit vijfde blok leren kinderen in een democratisch speelveld bij te dragen aan de gemeenschap waar zij deel van uitmaken. Van leraren en ouders wordt verwacht dat zij met een democratische opvoeding hieraan bijdragen. Door het stellen van duidelijke grenzen, maar ook door kinderen ruimte en uitleg te geven zich verder te ontwikkelen en zich voor te bereiden op de maatschappij waar zij later in terecht komen.

Bekijk hier het filmpje dat OBS Voordorp maakte over ‘iedereen draagt zijn steentje bij’ waarin elke groep op zijn eigen manier bijdraagt.