ReadSpeaker: een inclusieve oplossing voor het onderwijs

ReadSpeaker: een inclusieve oplossing voor het onderwijs

Een inclusieve leeromgeving heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Zowel toegankelijkheid van een schoolgebouw of klaslokaal als toegankelijk lesmateriaal dragen hieraan bij. Toegankelijkheid speelt om die reden een grote rol binnen het onderwijs.

TEKST NAAR SPRAAK

ReadSpeaker maakt lesmateriaal toegankelijk voor alle leerlingen, door het maken van audioversies van cursussen, lessen, proefwerken, leesopdrachten etc. De ReadSpeaker werkt met tekst-naar-spraak oplossingen, waarbij er direct een audioversie wordt gemaakt van de content op een pagina uit een boek of een webpagina. Dit alles ligt in lijn met het concept van Universal Design for Learning, waar een flexibele benadering voor individuele leerlingen centraal staat.

Onderzoek laat zien dat tekst-naar-spraak technologie bijdraagt aan een verbeterde woordherkenning, woordenschat, spreekvaardigheid en nauwkeurigheid. Bovendien heeft het een positieve invloed op het geheugen en zelfvertrouwen van leerlingen. Leerlingen die van deze technologie gebruik maken zien hun leervermogen en schoolprestaties verbeteren.

De ReadSpeaker is niet alleen fijn voor leerlingen met een beperking. Ook andere leerlingen hebben baat bij het luisteren naar teksten terwijl ze lezen. Zo begrijpen ze de content beter waardoor ze makkelijker leren. De ReadSpeaker heeft ook uitgebreide management en rapportage tools voor docenten voor het optimaal begeleiden van hun leerlingen.

Bekijk hier het informatiefilmpje over de ReadSpeaker software.