My journey for education – op zoek naar passend onderwijs

My journey for education – op zoek naar passend onderwijs

Merlijn Goldsack, vertelt in de documentaire ‘My Journey for Education’ over zijn ervaring met autisme tijdens zijn jeugd en zijn zoektocht naar passend onderwijs in Nederland. In zijn documentaire staat de vraag centraal: hoe moet het onderwijs veranderen, zodat kinderen zoals ik naar school kunnen gaan? Zijn onderzoek leidt hem naar de onderwijssystemen van de Verenigde Staten en Finland. De documentaire heeft als doel om jongeren met autisme te stimuleren en motivatie te bieden om alternatieve wegen in te slaan die leiden tot betere kansen en uiteindelijk tot deelname aan de arbeidsmarkt. Daarnaast wil Merlijn bewustwording creëren bij de overheid, bestuurders en andere professionals, zodat zij het onderwijs gaan hervormen op een manier die beter aansluit bij jongeren met autisme.

Eigen ervaring in het onderwijs

Merlijn heeft autisme, waardoor hij prikkels intenser ervaart dan anderen. Hij heeft op meer dan tien scholen gezeten, maar op alle scholen werd hij overprikkeld. Er werd niet voldoende naar hem geluisterd waardoor hij te veel stress ervaarde en uiteindelijk depressief thuis kwam te zitten. In zijn documentaire vertelt hij over zijn jaren als thuiszitter, zijn depressieve klachten en zijn gevoel geen plek in de wereld te hebben zonder onderwijs. Merlijn: “Onderwijs is een goed concept. Ik vind het goed dat je naar school gaat, nieuwe kinderen leert kennen. Maar er mag wat veranderen als het gaat om hoe we onderwijs geven, welke lessen geven we, welke vakken geven we? Dat er ook een beetje variatie in komt, want ieder kind is anders.”

Verenigde Staten

Merlijn reist naar de Verenigde Staten, om te kijken wat het verschil is tussen het onderwijs in Nederland en Amerika en wat we hiervan kunnen leren. Hier spreekt hij Alex, een Nederlandse jongen met autisme die naar Amerika is verhuisd. Alex vertelt dat hij in Amerika meteen fulltime op een school kon worden ingeschreven, terwijl hij in Nederland maar twee uur per dag naar school mocht. Alex vertelt hoe in Nederland en andere mindset heerst. Waar in Nederland de nadruk wordt gelegd op wat niet kan vanwege autisme, wordt in de Verenigde Staten gekeken naar wat wel kan. Hierdoor lukte veel meer bij Alex en voelt hij zich nu veel beter. Volgens Alex moet het systeem in Nederland veranderen om thuiszitters blijvend naar school te kunnen laten gaan.

Finland

Ook onderzoekt Merlijn hoe het onderwijssysteem van Finland eruit ziet en wat zij doen om kinderen te ondersteunen die extra hulp nodig hebben. Het nieuwe onderwijssysteem in Finland geeft een verplichting om onderwijs te volgen, maar je hoeft daar niet voor naar school. Ouders kunnen zelf kiezen om thuis les te geven, maar een school blijft bij de kwaliteit betrokken door middel van de beoordeling van opdrachten en toetsen. Daarnaast wordt op de scholen gekeken welke individuele ondersteuning een kind nodig heeft. Finland ziet leerlingen als individuen en niet als een groep, concludeert Merlijn.

Merlijn wil aan de hand van deze voorbeelden laten zien dat het ook anders kan: ”School is heel belangrijk, maar hoe onderwijs wordt gegeven is ook heel belangrijk en daar kan nog veel in veranderen.”

Kijk de documentaire ‘My journey for education’ door Merlijn Goldsack. Let op: de documentaire is gedeeltelijk in het Engels.