Subsidie voor samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Als reguliere school samenwerken met een speciaal onderwijs school of andersom? Lees snel verder, want tot 1 mei 2018 kan deze samenwerking als subsidieaanvraag ingediend worden bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Onderwijs voor het “Experiment invlechting”.

Met het “Experiment invlechting" geeft het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen reguliere scholen en speciaal onderwijs scholen vier jaar lang de experimenteerruimte om leerlingen te mengen en samen naar school te laten gaan om zo geïntegreerd onderwijs (waarbij de speciale scholen uiteindelijk opgeheven worden) stapsgewijs mogelijk te maken. Hiermee wordt de beweging gemaakt naar meer maatwerk binnen het onderwijs en de ondersteuning die daarbij komt kijken. Deze experimenteerruimte geeft scholen de kans om samen te werken en kennis te delen zodat ieder kind het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. In lijn met het recht op inclusief onderwijs zoals dit is vastgelegd in het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap en het VN-Kinderrechtenverdrag.

Scholen kunnen tot 1 mei 2018 een aanvraag indienen bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen om vanaf 1 augustus 2018 te mogen starten met dit experiment. U kunt hier meer lezen over het experiment en de aanvraag. Lukt het uw school of samenwerkingsverband niet om aankomend schooljaar al te gaan samenwerken met het speciaal onderwijs dan wel het regulier onderwijs? Niet getreurd, ook in schooljaar 2019-2020 kunnen scholen deelnemen aan dit experiment.