Slob wil vermindering aantal thuiszitters

Slob wil vermindering aantal thuiszitters

Vorig schooljaar zaten 4.479 jongeren langer dan drie maanden thuis. Het schooljaar daarvoor lag dit aantal op 4.212. Het exacte aantal thuiszitters is dus gestegen. In het percentage is een lichte daling van het aantal thuiszitters te zien, maar dit wordt veroorzaakt doordat het totaal aantal jongeren met leerplicht groeide. Hierdoor werd de groep leerplichtigen in verhouding groter.

Minister Slob is hier niet tevreden over en schrijft een brief aan de Tweede Kamer. Daarom neemt het ministerie, samen met andere betrokken partijen uit het Thuiszitterspact (scholen en leerplichtambtenaren) een extra maatregel die versneld wordt ingevoerd.

KNOOP DOORHAKKEN

Het ministerie wil dat de samenwerkingsverbanden, waarin scholen overleggen wat de beste plek is voor een leerling, wettelijk verplicht worden gesteld iemand aan te nemen die uiteindelijk een knoop doorhakt. Stel er blijft onenigheid ontstaan. Minister Slob wil zo voorkomen dat de oplossing uitblijft en een kind langdurig thuiszit.

Helaas duurt het nog even voor deze verplichting in de wet kan worden vastgelegd. Maar er is wel afgesproken dat iedere regio nu al een regisseur krijgt die kan optreden indien nodig. Zo wordt voorkomen dat nog meer kinderen voor langere periode thuis komen te zitten.

Door deze beslissing volgen het ministerie en de betrokken partijen het advies van Marc Dullaert op, dat hij gaf in het rapport ‘Werkt passend onderwijs? Stand van zaken een jaar na dato.’ dat in september 2015 uitkwam.

Bekijk de hele brief van Minister Slob ‘Ontevreden over aantal thuiszitters’ op de website van Rijksoverheid.