Potentie van jongeren met licht verstandelijke beperking onvoldoende benut

Potentie van jongeren met licht verstandelijke beperking onvoldoende benut

Het onderzoek ‘Perspectief op Ontwikkeling, voor jongeren met licht tot matig verstandelijke beperkingen, hun ouders, broers en zussen’ is 23 november overhandigd aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In dit rapport is onderzocht wat de groeimogelijkheden van jongeren uit de doelgroep zijn na hun achttiende of twintigste, wanneer het voortgezet speciaal onderwijs voor hen stopt. De onderzoekers hebben naast de groeimogelijkheden ook gekeken naar de waarde van doorontwikkeling voor de jongeren zelf, voor de gezinnen waaruit ze afkomstig zijn en de maatschappij.

Onderzoek voor gelijke kansen

Het onderzoek ‘Perspectief op Ontwikkeling’ is uitgevoerd onder oud-studenten van Parc Spelderholt, waar jongeren met licht tot matig verstandelijke beperkingen een driejarig ontwikkelingstraject kunnen volgen. Annette Fritschy, directeur van Parc Spelderholt: “Nu wordt jaarlijks ruim 3.000 leerlingen het recht op passend vervolgonderwijs ontzegd. Er moeten meer opleidingen komen voor deze jongeren, die beter aansluiten op hun mogelijkheden.” Belangenorganisaties wijzen tevens op het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap dat overheden verplicht om gelijke kansen te creëren, ook op het vlak van onderwijs.

Leren na je achttiende

In het onderzoek komt naar voren dat de ontwikkeling van jongeren met een verstandelijke beperking trager verloopt dan de ontwikkeling van andere jongeren op bijvoorbeeld het gebied van plannen, het reguleren van emoties en het beheersen van impulsen. Deze ontwikkeling loopt bij de jongeren tot circa het vijfentwintigste levensjaar. In het huidige onderwijssysteem houdt het speciaal voortgezet onderwijs tussen de achttien en twintig jaar op. Veel van deze jongeren gaan dan naar (arbeidsmatige) dagbestedingsplekken, terwijl zij dus nog verder kunnen door ontwikkelen. Hoofdonderzoeker Selle van der Woude zegt hierover: “Als zij nog uitgedaagd en gestimuleerd worden, blijken zij veel meer in hun mars te hebben dan we als maatschappij denken.”

Positieve effecten

Wanneer jongeren met een verstandelijke beperking de kans krijgen zich te blijven ontwikkelen, is dit goed voor hun zelfbeeld en kwaliteit van leven, zo stelt het rapport. En niet alleen voor hen, maar ook voor de ouders, broers en zussen heeft het een positief effect. Zij geven in het onderzoek aan dat het grote verantwoordelijkheidsgevoel dat zij hebben en de zorgen die daarbij komen kijken minder worden. Ook de maatschappij profiteert hiervan, zegt van der Woude, bijvoorbeeld omdat ze door de toegenomen zelfstandigheid hun kwaliteiten meer in dienst kunnen stellen van de samenleving.”

Lees het rapport ‘Perspectief op ontwikkeling, voor jongeren met licht tot matig verstandelijke beperkingen, hun ouders, broers en zussen’.

Ga naar de website van Parc Spelderholt.