Oproep aan Tweede Kamerleden om voor inclusief onderwijs te kiezen

Oproep aan Tweede Kamerleden om voor inclusief onderwijs te kiezen

Vandaag heeft JongPIT, het platform voor én door jongeren met een chronische aandoening, samen met FNO en Defence for Children de petitie ‘Inclusief onderwijs: van uitzondering naar regel’ overhandigd aan de Tweede Kamer. In aanloop naar het debat op maandag 16 november over de evaluatie van het passend onderwijs roepen zij de overheid op om inclusief onderwijs voor álle kinderen en jongeren mogelijk te maken. De organisaties menen dat voor te veel kinderen en jongeren dit nog niet het geval is, waardoor zij noodgedwongen thuis zitten of niet het juiste onderwijs genieten. De petitie wordt ondersteund door het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg, Oudervereniging Balans, het Gehandicapte Kind, Ouders & Onderwijs en Ieder(in).

Vastlopen in het passend onderwijs

 In de petitie wordt aandacht gevraagd voor de kinderen en jongeren die problemen ervaren binnen het passend onderwijs: “…sinds de invoering van het passend onderwijs in 2014 en de start van het Thuiszitterspact in 2016 zijn er nog steeds kinderen en jongeren die hun plek niet hebben gevonden. Ook leidt het huidige onderwijssysteem ertoe dat leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoefte elkaar niet of onvoldoende tegen komen. Ze groeien op zonder de kans om van elkaar te leren, met elkaar te spelen en samen te werken. En dat is nu juist het fundament van een inclusieve samenleving. In het huidige systeem staat de leerling niet centraal. Onderwijsinstellingen wíllen wel, maar ervaren onvoldoende steun of lopen tegen drempels aan in beleid en uitvoering.”

Scholen willen wel, overheid loopt achter

 De organisaties zien dat veel moois gebeurd op scholen. Steeds meer scholen zetten hun deuren open voor alle kinderen uit de buurt. De coronacrisis wordt aangehaald als voorbeeld van de grote innovatiekracht van het onderwijs toen in korte tijd online lesgeven vormgegeven werd. Naast scholen laten ook steeds meer kinderen, jongeren en ouders weten voor inclusief onderwijs te willen gaan.

Ondanks deze ontwikkelingen merken de organisaties op dat de rol van de overheid hierin te beperkt is. Zij roepen de overheid daarom op mee te gaan in de ontwikkeling: “de overheid is aan zet. Niet alleen omdat we zien dat het kán, maar ook omdat Nederland die verplichting is aangegaan in meerdere internationale verdragen. De huidige wet- en regelgeving is niet in lijn met het recht van ieder kind op onderwijs in een inclusief onderwijssysteem. Laten we de evaluatie van het passend onderwijs aangrijpen om aan de slag te gaan met inclusief onderwijs.”

De Inclusief Onderwijs Maand

 De overhandiging is een onderdeel van de Inclusief Onderwijs Maand, de campagne die JongPIT samen met FNO en Defence for Children voert de afgelopen weken. In aanloop naar bovengenoemd debat roept JongPIT samen met FNO en Defence for Children de overheid op om inclusief onderwijs voor alle kinderen en jongeren mogelijk te maken. Elke dag delen ze verhalen en perspectieven over de ervaringen met passend onderwijs en over wat inclusief onderwijs betekent voor schoolleiders, docenten, zorgcoördinatoren, ouders en kinderen en jongeren. Voor alle verhalen, ga naar de website van JongPIT.