Open schoolklimaat goed voor maatschappelijke betrokkenheid

Open schoolklimaat goed voor maatschappelijke betrokkenheid

Een goede sfeer en open klimaat op school bevorderen de maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Frank Wanders dat op 3 mei is gepubliceerd. Wanders heeft hiervoor data uit langlopend onderzoek over leerlingen uit Nederland en Zweden geanalyseerd.

VERHOOGDE MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

De resultaten laten zien dat leraren een positief effect kunnen hebben op de maatschappelijke interesse van leerlingen. Dit kunnen zij doen door een goede relatie met hun op te bouwen en door hen van belangrijke maatschappelijke kwesties bewust te maken. Door een open klimaat te creëren wordt ervoor gezorgd dat kinderen zich makkelijker uiten hierover. Op die manier leren ze op jonge leeftijd nuanceren, luisteren en omgaan met andermans meningen en verschillen.

OVERBRUGGING SOCIALE ONGELIJKHEDEN

Een belangrijk punt dat daarnaast uit het onderzoek naar voren komt, is dat leraren op dit vlak so-ciale ongelijkheden kunnen overbruggen. De leraar kan een positief effect op de maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen met een hogere sociaaleconomische achtergrond als met een lagere sociaaleconomische achtergrond. Dit heeft vervolgens weer een positief effect op hun maatschap-pelijke betrokkenheid als jongvolwassenen. Hiermee laat dit onderzoek zien dat school, en specifiek de leraar, kan bijdragen aan sociale cohesie en aan de transitie naar een participatiemaatschappij.

Lees het onderzoeksrapport ‘The contribution of schools to societal participation of young adults’.