Onderwijsconsulent: “Ieder kind verdient passend onderwijs”

onderwijsconsulent

Het VN-Kinderrechtenverdrag stelt dat onderwijs op basis van gelijke kansen moet worden aangeboden. Een mooie uitgangspunt waarbij niemand vooraf uitgesloten wordt.

“Onderwijs brengt het beste in mensen naar boven en zorgt voor gelijke kansen voor iedereen. Voor goed onderwijs wil ik me samen met studenten, docenten en wetenschappers iedere dag inzetten. Zodat iedereen zijn of haar talent kan ontplooien en zichzelf kan zijn.” – Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Jaarrapport Onderwijsconsulenten

Het is makkelijker gezegd dan gedaan om goed onderwijs te realiseren. Regels kunnen botsen met de behoeften van kinderen, jongeren en hun ouders. Dit concludeert Onderwijsconsulenten in haar Jaarrapport 2017-2018. Onderwijsconsulenten ondersteunt ouders, scholen, samenwerkingsbanden, gemeenten en jeugdzorg om wanneer er geen passend onderwijs is voor een kind, af te stemmen en tot de beste oplossing te komen. Want zij vinden dat ieder kind het onderwijs verdient dat het beste bij hem of haar past. Uitgaande van en rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen die het kind heeft.

Onduidelijkheid over passend onderwijs

Het valt Onderwijsconsulenten op dat ouders soms niet weten wat de mogelijkheden zijn binnen passend onderwijs. Volgens hen komt dit doordat de verschillende samenwerkingsverbanden, gemeenten en scholen het allemaal anders geregeld hebben. Hierdoor is het voor ouders onduidelijk waar zij terecht kunnen en waar ze recht op hebben. Daarnaast zijn scholen soms nog onvoldoende op de hoogte van hoe de samenwerkingsverbanden werken. Hierdoor worden ouders niet goed of onvolledig geïnformeerd en kansen onbenut blijven. 

Er moet volgens de Onderwijsconsulent extra aandacht worden besteed aan de samenwerking tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden en tussen het onderwijs en de zorg. Als alle betrokken partijen beter op elkaar zijn ingespeeld, kunnen er geschikte oplossingen worden gevonden zodat iedere leerling het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past.

 

Hulp nodig bij vinden van passend onderwijs?

Heeft u hulp nodig bij het vinden van passend onderwijs voor uw kind? Onderwijsconsulenten biedt gratis begeleiding, bemiddeling en advies.

Bekijk het filmpje dat Per Saldo maakte over het belang van de samenwerking tussen onderwijs en zorg.