Magazine Verrassend Passend special: Onderwijs - Jeugd

Magazine Verrassend Passend special: Onderwijs - Jeugd

Het nieuwe magazine Verrassend Passend is uit! Deze speciale editie: Onderwijs - Jeugd richt zich op iedereen werkzaam in de sectoren onderwijs en jeugd(zorg) en heeft extra aandacht voor de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg.

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs wordt er hard gewerkt aan inclusie, maar er is tot nu toe weinig aandacht voor een goede samenwerking tussen de twee.

 

“De samenwerking is nodig om de ontwikkeling van het kind te ondersteunen. Er is een combinatie van onderwijs en jeugdhulp nodig om dit de faciliteren. Het gaat niet alleen om het afstemmen van inspanningen, maar ook om elkaars expertise te benutten en te verkennen.”
- Mike Jolink, Steunpunt Passend Onderwijs

 

In deze editie van het Verrassend Passend magazine worden acht mooie voorbeelden gedeeld die laten zien dat passend onderwijs mogelijk is. In al deze voorbeelden staat de samenwerking tussen scholen en jeugdhulpverleningsinstellingen centraal. Samenwerking tussen deze twee partijen helpt niet alleen als er problemen zijn met kinderen en/of gezinnen, maar is er juist ook om deze problemen te voorkomen. Door een goede samenwerking kan op tijd hulp worden ingeschakeld en kunnen zowel kinderen, ouders als scholen goed worden begeleid.

Een mooi voorbeeld van deze samenwerking komt uit de gemeente Tilburg. Hierbij werken gemeente, jeugdhulp organisatie Sterk Huis en XpectPrimair samen aan de uitvoering van het Schotse GIRFEC-model. In de zogenoemde Kansencirkel staat het welzijn en welbevinden van kinderen centraal.

Het magazine Verrassend Passend is een initiatief van het NJI en het Steunpunt Passend Onderwijs. Het hele magazine lezen? Download de Verrassend Passend special: Onderwijs -Jeugd.