Lancering Toolbox mensen- en kinderrechten op school

Lancering Toolbox mensen- en kinderrechten op school

Het College voor de Rechten van de Mens heeft in samenwerking met Amnesty International , de Anne Frank Stichting , Centrum voor Mondiaal Onderwijs , Defence for Children , Movies that Matter , Unicef Nederland en VOS/ABB een gratis pakket ontwikkeld voor scholen om les te geven over mensen-en kinderrechten.

GELIJKE KANSEN EN RESPECT

Thuis, op school en in de wijk zijn gelijke kansen, respect voor elkaar en de verschillen tussen elkaar ontzettend belangrijk. Om fijn en vooral veilig samen te leven is het belangrijk dat je opkomt voor je eigen rechten en vrijheid én die van een ander. Daarom is het van belang dat kinderen al vroeg leren over mensen- en kinderrechten en hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat zodat ze deze vaardigheden mee kunnen nemen als ze opgroeien.

TOOLBOX

De nieuw ontwikkelde Toolbox Mensenrechten op School helpt scholen stap voor stap bij het vormgeven van onderwijs rondom mensen- en kinderrechten en de implementatie hiervan in het schoolbeleid en in de klas.

Door op school vanuit deze toolbox te werken oefenen leerlingen met elkaar omgaan vanuit mensen- en kinderrechten. Hierdoor ontwikkelen zij, gedurende de schooljaren, bepaalde competenties die hen sociaal weerbaarder maakt en op een actieve manier leert bijdragen aan een inclusieve maatschappij waarin ieders rechten gerespecteerd worden.

Ook aan de slag met het onderwijspakket over mensen- en kinderrechten? De toolbox is zowel voor basisonderwijs als voortgezet onderwijs en is hier gratis te bestellen.