De verbinding tussen onderwijs en (jeugd)zorg moet beter

De verbinding tussen onderwijs en (jeugd)zorg moet beter

Er zit een aantal belangrijke knelpunten in de aansluiting tussen onderwijs, zorg en jeugdhulp. Zo weten ouders en kinderen vaak niet waar ze terecht kunnen en is niet duidelijk wie van de instanties betaalt voor specifieke zorg en/of ondersteuning in de klas. Ook is er geen passend aanbod voor thuiszitters en dat moeten veranderen. Daarom besloten 23 landelijke organisaties de krachten te bundelen in de coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd. René Peeters is als kwartiermaker Onderwijs, Zorg en Jeugd gevraagd hen te adviseren hoe ze deze samenwerking beter kunnen vormgeven.

MET ANDERE OGEN

René Peeters schreef een rapport over zijn bevindingen, gebaseerd op resultaten uit succesvolle regio’s. Hij vindt het belangrijk dat er duidelijke, niet-vrijblijvende afspraken worden gemaakt op het gebied van onderwijs, zorg en jeugdhulp waarbij de gemeente de leidende rol neemt. Docenten, gemeenten en jeugdhulpverleners moeten meer gaan samenwerken voor een optimale ontwikkeling van kinderen. Daarbij moet een breed team van professionals beschikbaar zijn. Zodat ouders en opvoeders weten waar zij terecht kunnen voor en vertrouwd raken met het zorg- en jeugdhulpaanbod via de school. Hiervoor is het belangrijk dat er goed wordt samengewerkt met de ouders gedurende de schoolperiode.

De coalitie is erg blij met het rapport en zal de komende periode, samen met hun achterban, bekijken wat de adviezen betekenen op uitvoeringsniveau.

Lees hier het hele rapport van de kwartiermaker.