Aantal thuiszitters gegroeid

Het aantal kinderen dat vanwege chronische ziekte of handicap geen onderwijs volgt is afgelopen schooljaar sterk gegroeid. Het gaat om 5077 ‘thuiszitters’;  kinderen die formeel zijn ontheven van leerplicht vanwege ziekte of handicap.

Staatssecretaris Dekker van onderwijs meldt dit cijfer over het schooljaar 2014-2015 in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om een stijging van aantal thuiszitters met 14%. De verwachting was dat invoering van Passend Onderwijs het aantal thuiszitters zou doen dalen.

Stijging zorgelijk

De staatssecretaris maakt zich zorgen om de groei van leerlingen met vrijstelling. In zijn brief laat hij zien dat ongeveer de helft van deze thuiszitters ooit wel op een school zat en kennelijk ooit is beoordeeld als geschikt tot het volgen van onderwijs.

 grafiekvrijstellingen

Er zijn nog meer kinderen die vanwege hun handicap of een ander probleem niet (meer) naar school gaan; totaal ruim 15.000 kinderen in leerplichtige leeftijd. Het gaat niet om gewone spijbelaars die af en toe wegblijven. In de brief aan de Tweede Kamer gaat het over leerlingen die langer dan drie maanden niet naar school gaan en voor een deel ook nergens ingeschreven staan.

Het is niet precies bekend om welke reden deze verzuimers de school niet meer in willen of mogen gaan. Het kan zijn vanwege een handicap, ziekte of gedragsprobleem. Leerlingen en ouders melden bij In1school ervaringen die erop neerkomen dat vooral op middelbaar onderwijs de school niet in staat blijkt rekening te houden met specifieke behoeften van een leerling (met bijvoorbeeld autisme); de leerling of ouders reageren met niet meer naar school gaan zonder dat een andere oplossing wordt gevonden.

Het kan ook zijn dat een leerling een opleiding heeft afgerond (bijvoorbeeld vmbo) maar tijdelijk niet wordt toegelaten op het mbo.